Cookies Policy

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na těchto stránkách.

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Jako cookie (anglicky koláčekoplatkasušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Pokud chcete vypnout použití Google Analytics, můžete využít i plugin přímo od společnosti Google.

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek Histogram Helpdesk; service@histogram.cz nebo na společnost, která je dodavatelem technologií, umožňujících provoz těchto webových stránek.
WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, tel. +420 380 999 779, e-mail: info@wedos.net, web www.wedos.cz.

Bezpečná data

Aktuálně:

Jsme připraveni na GDPR.

Registrace na ÚOOÚ

Společnost Histogram, s.r.o. (IČ: 03355993) je registrována na ÚOOÚ pod registračním číslem 00060463.

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele služeb po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti klienta vymazat z naší databáze. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje klientů dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro případné doručení dokumentů nebo zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Nařízení o ochraně osobních údajů

Informace ohledně General Data Protection uvádíme na zvláštní stránce GDPR.

EET

Vážení klienti,

od 1. 3. 2017 je možné za provedené služby platit pouze převodem na účet. Hotovost ani kartu od vás nepřijmeme. Tento krok jsme se rozhodli učinit vzhledem k účinnosti nového zákona o elektronické evidenci tržeb (112/2016 Sb.), pro nás by to byla velká administrativní zátěž a nemohli bychom se naplno věnovat vašim požadavkům. Elektronická evidence tržeb se nás tak netýká a nejsme povinni vám vydávat účtenku s FIK a BKP kódem. Ostatní právní náležitosti tím nejsou nijak dotčeny.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a nadále s námi budete spolupracovat. Jsme otevřeni všem vašim přáním. Děkujeme.